مسئولیت مهندس مکانیک در بخش سنگ شکن در کارخانه سیمان