استفاده از موج شکن مخروط های تلفن همراه برای محصولات دانه