سنگ شکن نیمه های تلفن همراه، ظرفیت 2400 تن در ساعت