استفاده از کمپرسورهای دیزل قابل حمل در آفریقای جنوبی