دست زدن به زغال سنگ نیروگاه حرارتی کارخانه ساق اولیه