شماره سیستم کارخانه فرآوری ذغال سنگ گیاهی طرح استفاده می شود